aantal prenten gemaakt in opdrachtsituaties. Een selectie Koppermaandagprent 2016

uit 1996 tot 2016 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Koppermaandagprent 2016

Koppermaandagprent 2016

2016

Koppermaandagprent 2016 nr. lll 4 Kleine litho's gemaakt in een oplaag van 40 exemplaren en gedrukt in 6 kleuren. De Koppermaandagprent wordt in het Grafisch Atelier Alkmaar gepresenteerd op de eerste zondag na Driekoningen. De prent wordt uitgereikt aan de Vrienden van het GAA. 

Koppermaandagprent 2016

Koppermaandagprent 2016

2016

Koppermaandagprent 2016 nr. lV

Koppermaandagprent 2016

Koppermaandagprent 2016

2016

Koppermaandagprent 2016 nr. l

Koppermaandagprent 2016

Koppermaandagprent 2016

2016

Koppermaandagprent 2016 nr. ll

Vriendenprent 2011

Vriendenprent 2011

2011

     “Voor deze prent werd een thema bedacht; de opgravingen aan de Paardenmarkt in 2010. Deze opgraving was een bijzondere gebeurtenis voor Alkmaar, er bleken ongeveer 250 skeletten van mensen te liggen die daar gedurende uiteenlopende periodes begraven zijn. Het oudste graf dateerde van rond het begin van onze jaartelling, er was een massagraf van tijdens de Spaanse belegering en er lagen burgers en bewoners uit het minnebroedersklooster wat er ooit heeft gestaan. Sommige graven zijn al eerder geruimd zonder enige ruchtbaarheid, toen het eerste milieustraatje werd aangelegd op deze plek. Ik heb tijdens de opgravingen diverse foto’s gemaakt van onder andere de aarde met het gereedschap en  de voorzichtige wijze waarop de studenten de skeletten blootlegden.  Voortdurend viel er wel iets bijzonders te bekijken. Een aantal van de foto’s heb ik gebruikt om mijn prent, een litho in 5 kleuren,  op te bouwen. De aarde als basis, het grijze beton wat daar verrijst, de vondst en notities van de archeoloog. Ik heb het er zoveel mogelijk in gestopt; het verleden en deels de toekomst van het plein.”  

stadsooievaar

stadsooievaar

2003

litho in 5 kleuren gedrukt in oplaag van 50 voor map 'Echo' een uitgave van Grafisch Atelier Alkmaar. Niet los verkrijgbaar, wel de hele map met 20 prenten voor € 500 (zie link naar site)

kwartaalprent

kwartaalprent

1996

lithografie in 5 kleuren gedrukt in opdracht voor het Grafisch Atelier Alkmaar in een oplaag van 35 exemplaren. Alleen daar te koop.