Vriendenprent 2011

Vriendenprent 2011

65 x 50 cm, © 2011, verkocht
Tweedimensionaal | Grafiek | Gedrukt
     “Voor deze prent werd een thema bedacht; de opgravingen aan de Paardenmarkt in 2010. Deze opgraving was een bijzondere gebeurtenis voor Alkmaar, er bleken ongeveer 250 skeletten van mensen te liggen die daar gedurende uiteenlopende periodes begraven zijn. Het oudste graf dateerde van rond het begin van onze jaartelling, er was een massagraf van tijdens de Spaanse belegering en er lagen burgers en bewoners uit het minnebroedersklooster wat er ooit heeft gestaan. Sommige graven zijn al eerder geruimd zonder enige ruchtbaarheid, toen het eerste milieustraatje werd aangelegd op deze plek. Ik heb tijdens de opgravingen diverse foto’s gemaakt van onder andere de aarde met het gereedschap en  de voorzichtige wijze waarop de studenten de skeletten blootlegden.  Voortdurend viel er wel iets bijzonders te bekijken. Een aantal van de foto’s heb ik gebruikt om mijn prent, een litho in 5 kleuren,  op te bouwen. De aarde als basis, het grijze beton wat daar verrijst, de vondst en notities van de archeoloog. Ik heb het er zoveel mogelijk in gestopt; het verleden en deels de toekomst van het plein.”